At finde sig selv i livet

Den familie vi er vokset op i, har sat sine spor i os på godt og ondt.

Gennem vores opvækst har vi alle forhåbentlig haft mange gode oplevelser, og har også oplevelser, som har rystet os, eller måske traumatiseret os.

Mange mennesker lukker følelsesmæssigt af for oplevelserne, og som tiden går, kan vi fortrænge og ”glemme” dem. Det er meget praktisk med sådan et forsvar, for det hjælper os til at komme videre. Alligevel kan vi før eller senere støde på rester af vores gamle oplevelser, der hidtil har været lukket af for. Det sker i mødet med andre mennesker og navnlig ens partner, når vi etablerer familie, og det sker i høj grad også, hvis vi får børn, og møder deres krav, ønsker og måder at være på.

Når vi vokser op og adskiller os fra vores forældre, sker det ofte kun på et mere overfladisk plan. Vi kan blive konfronteret, når vi selv har etableret familie, og børnene begynder at udfordre os og vores værdinormer. Når vi er pressede, reagerer vi ofte på måder som ligner vores forældres reaktioner, fordi vi så at sige, har fået det ind med modermælken. Det kan fx betyde, at man trækker sig fra kontakt med sit barn, når man bliver vred, i stedet for at give kontakt og retvise barnet; eller at man bliver for vred i forhold til situationen, og har svært ved at styre sig og stoppe igen.

Vi kan minimere, eller måske helt forhindre kopiering af vores forældres adfærd, hvis vi arbejder med vores egen historie, og bliver mere opmærksomme på vores handlemønstre som forældre.

Det er meget positivt, når vi vælger at udfordre vore forældres værdinormer og handlinger, fordi det giver god mulighed for en adskillelsesproces, som både gavner os selv, men i høj grad også vores børn, fordi vi i højere grad kan komme til at opleve os som frie og selvstændige mennesker.

Vi vil alle have en super familie, men i praksis må de fleste erkende, at når det fungerer ”godt nok”, så er man faktisk tilfreds. En ting er jo, når man ”kun” er par, og helt anderledes er det, når der kommer børn i familien.

For mig betyder en ”god nok familie”, at der er en klar fordeling af ansvar i familien. Det betyder, at det er de voksne, der sætter rammerne for livet i familien, hvordan familien er sammen, skaber god stemning og når tingene ikke fungerer godt nok, så er det de voksnes ansvar at ændre dynamikken, så der kommer en bedre balance. For at kunne dette, er det afgørende, at de voksne har evne til at kigge ind i eget liv.

Den store udfordring er jo ikke at gentage sine forældres handlinger, men at finde sig selv og vælge derfra.

Kontakt mig, hvis du kunne tænke dig en snak om, hvorvidt jeg kan hjælpe dig.

Telefon 29 90 43 63 / soren@godfamilie.dk

Individuel terapi

Terapi handler om at skabe en bedre indre balance
og en ny retning i livet.

Læs mere

Familieterapi

Familieterapi er til familier, hvor et eller flere medlemmer af familien
har manglende trivsel og tilfredshed.

Læs mere

Parterapi

Før du giver slip, så husk på hvorfor du holdt fast.

Kontakt mig

Personaleudvikling

Har I brug for nye vinkler på samarbejdet?

Der er altid en undervisningsdel og en træningsdel, hvor ønskerne om forandring kan blive implementeret.

Læs mere

Supervision

At bevare sin egen balance i krævende relationer med andre

Supervision er altid fagpersonlig, fordi faglighed og relation følges ad i arbejdet med andre mennesker

Kontakt mig

Udvikling i Livet

At finde sig selv i livet

Den familie vi er vokset op i, har sat sine spor i os på godt og ondt. Gennem vores opvækst har vi alle forhåbentlig haft mange gode oplevelser, og har også oplevelser, som har rystet os, eller måske traumatiseret os.

Læs mere

Kontakt mig for en snak om hvad jeg kan hjælpe med

Søren Westerberg Andersen
soren@godfamilie.dk
Telefon 2990 4363