Personaleudvikling

Personaleudvikling fokuserer på at løse samarbejdsproblemer og give nye vinkler på samarbejdet.

Der er altid en undervisningsdel og en træningsdel, hvor ønskerne om forandring kan blive implementeret.

Inden forløbet starter, aftales en tydelig kontrakt med ledelse og medarbejdere, så alle kender til formål, metode og hvor lang tid det forventes at processen skal køre på arbejdspladsen.

Trin 1 i processen er oplæg og undervisning, så personalegruppen har samme teoretiske og forklaringsmæssige udgangspunkt.

Trin 2 er, at hvert enkelt personalemedlem skal beskrive sine udfordringer og ønsker, dels for sig selv og dels for teamet eller hele arbejdspladsen.

Trin 3 er, at fokusere på den enkelte i teamsamarbejdet, ny relationsdannelse, afklaring og nye målsætninger for samarbejdet.

Trin 4 er, at teamet/arbejdspladsen skal træne de erkendelser i den praktiske dagligdag, som der er opstået i samlingen. Herefter starter processen forfra i en ny senere samling.

Forløbet skal gerne give den enkelte medarbejder mulighed for at blive tydelig på sine ønsker, behov, og få afklaret sig fremadrettet i forhold til kollegaer med forventningsafstemninger.

Ligeledes arbejder teamet eller hele afdelingen med fælles problemstillinger, værdier, feed-back, og kommunikation, så samarbejdet fremover sikrer et bedre samarbejde og forhåbentlig en bedre løsning af den faglige opgave for hele institutionen.

En personalegruppes evne til at samarbejde, rumme forskellighed og udvikle sig sammen, har stor betydning for hvor langt den enkelte, teamet eller en hel arbejdsplads kommer i at få løst i sine faglige opgaver.

Kontakt mig, hvis du kunne tænke dig en snak om, hvorvidt jeg kan hjælpe jer godt videre på din arbejdsplads.

Telefon 29 90 43 63 / soren@godfamilie.dk

Individuel terapi

Terapi handler om at skabe en bedre indre balance
og en ny retning i livet.

Læs mere

Familieterapi

Familieterapi er til familier, hvor et eller flere medlemmer af familien
har manglende trivsel og tilfredshed.

Læs mere

Parterapi

Før du giver slip, så husk på hvorfor du holdt fast.

Kontakt mig

Personaleudvikling

Har I brug for nye vinkler på samarbejdet?

Der er altid en undervisningsdel og en træningsdel, hvor ønskerne om forandring kan blive implementeret.

Læs mere

Supervision

At bevare sin egen balance i krævende relationer med andre

Supervision er altid fagpersonlig, fordi faglighed og relation følges ad i arbejdet med andre mennesker

Kontakt mig

Udvikling i Livet

At finde sig selv i livet

Den familie vi er vokset op i, har sat sine spor i os på godt og ondt. Gennem vores opvækst har vi alle forhåbentlig haft mange gode oplevelser, og har også oplevelser, som har rystet os, eller måske traumatiseret os.

Læs mere

Kontakt mig for en snak om hvad jeg kan hjælpe med

Søren Westerberg Andersen
soren@godfamilie.dk
Telefon 2990 4363