Om mig

Familieterapeut, supervisor og konsulent

Jeg er uddannet sygeplejerske, og har i mange år arbejdet på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Glostrup, hvor jeg også er uddannet miljøterapeut. Min interesse for familieliv og familiedynamik blev grundlagt her, og har fulgt mig hele mit faglige liv.

Dernæst arbejdede jeg som familierådgiver på et kommunalt familiecenter, hvor jeg samtidig blev uddannet familieterapeut fra ”The Kempler Institute of Scandinavia”, og senere fulgte en del år som familieterapeut på det private familiecenter Vibygaard i Viby Sjælland. 

Jeg er også uddannet som Relationel Biologisk Traumeterapeut hos Ulla Rung Weeke på skolen for psykosomatik, uddannet Tanke Felts Terapeut hos Anne Hejselbjerg, samt TRE provider hos Michael Morin Nissen.  

Jeg har klinik i Sorø, hvor jeg tilbyder parterapi, rådgiver familier og har individuelle forløb med supervision, TFT, TRE og terapi. Jeg er optaget af relationstraumer og den kropslige og biologiske sammenhæng. 

Mit livssyn og min arbejdsmæssige tilgang stammer fra gestaltterapien, som jeg har arbejdet ud fra de sidste 30 år. Jeg er optaget af, hvad der fremmer eller hæmmer kontakt for den enkelte, vores væren, sansninger og hvordan vi bedst kan udvikle os med respekt for egne og andres grænser. 

Der skal være overensstemmelse mellem det, vi siger, og det vores krop udtrykker. Al udvikling handler om at frigøre potentialer i os selv, og bruge dem i et positivt samspil med andre. Jeg går både i terapi og i supervisionsgruppe.

Kontakt mig, hvis du kunne tænke dig en snak om, hvorvidt jeg kan hjælpe dig.

Telefon 29 90 43 63 / soren@godfamilie.dk

Individuel terapi

Terapi handler om at skabe en bedre indre balance
og en ny retning i livet.

Læs mere

Familieterapi

Familieterapi er til familier, hvor et eller flere medlemmer af familien
har manglende trivsel og tilfredshed.

Læs mere

Parterapi

Før du giver slip, så husk på hvorfor du holdt fast.

Kontakt mig

Personaleudvikling

Har I brug for nye vinkler på samarbejdet?

Der er altid en undervisningsdel og en træningsdel, hvor ønskerne om forandring kan blive implementeret.

Læs mere

Supervision

At bevare sin egen balance i krævende relationer med andre

Supervision er altid fagpersonlig, fordi faglighed og relation følges ad i arbejdet med andre mennesker

Kontakt mig

Udvikling i Livet

At finde sig selv i livet

Den familie vi er vokset op i, har sat sine spor i os på godt og ondt. Gennem vores opvækst har vi alle forhåbentlig haft mange gode oplevelser, og har også oplevelser, som har rystet os, eller måske traumatiseret os.

Læs mere

Kontakt mig for en snak om hvad jeg kan hjælpe med

Søren Westerberg Andersen
soren@godfamilie.dk
Telefon 2990 4363